لغت نامه استارتاپی قسمت هفتم

لغت نامه استارتاپی قسمت هفتم

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک (Strategic Management) یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجسته‌ی سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، اتخاذ می‌شود. این فرایند شامل مشخص...
لغت نامه استارتاپی قسمت ششم

لغت نامه استارتاپی قسمت ششم

کارآفرینی (Entrepreneurship) به فرآیند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود. واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی “Entrepreneurs” به معنای “متعهد شدن” نشات گرفته‌است کارآفرینی اولین...
لغت نامه استارتاپی قسمت پنجم

لغت نامه استارتاپی قسمت پنجم

تحقیق و توسعه (R&D, Research and development) در اروپا R&D عبارت از رشته فعالیت‌های مشخصی در یک کسب‌وکار است. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و...
لغت نامه استارتاپی قسمت چهارم

لغت نامه استارتاپی قسمت چهارم

سرمایه‌گذاری است که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه‌گذار فرشته به‌ندرت در مدیریت شرکت دخالت می‌کند. پس از اینکه سرمایه‌گذاری مرحله کشت ایده به نتیجه رسید و یک کسب‌وکار شکل گرفت…

لغت نامه استارتاپی قسمت سوم

لغت نامه استارتاپی قسمت سوم

یک خوشه تجاری یک تمرکز جغرافیایی از کسب‌وکارهای متصل، تامین کنندگان و مؤسسات مرتبط در یک حوزه خاص است. خوشه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری شرکت‌ها در سطح ملی و جهانی جهت افزایش قدرت رقابت در نظر گرفته می‌شود…

لغت نامه استارتاپی قسمت دوم

لغت نامه استارتاپی قسمت دوم

شهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها استفاده می‌کند، که این اطلاعات برای مدیریت دارایی‌ها و منابع شهری کارآمد است. این پروسه، شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌شود…