آتلانتیس کارآفرینان جهان! قسمت دوم

آتلانتیس کارآفرینان جهان! قسمت دوم

حدود 600 استارتاپ مونیخی در پورتال استارتاپ مونیخ، ثبت‌نام کرده‌اند، بیشتر از یک سومشان از بخش فناوری اطلاعات هستند. اگر‌چه استارتاپ‌هایی نیز با موضوعات جابجایی، غذا، شیوه زندگی و علوم زیستی، خودنمایی می‌کنند…

آتلانتیس کارآفرینان جهان! قسمت اول

آتلانتیس کارآفرینان جهان! قسمت اول

به صورت خلاصه می‌توان گفت، چشم انداز استارتاپ مونیخ، تقویت نسل بعدی ذهن‌های خلاق است. در حالی که مونیخ، سومین شهر بزرگ آلمان، برای خدمات مالی و شرکت‌های خودرو‌سازی شناخته شده است…