معرفی گروه مشاوران اسمارت لنسر

اسمارت لنسر گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های اروپا است که با همراهی دانشجویان داخل کشور سعی دارد، به کارآفرینان نوپا جهت دهد و به آن‌ها برای رسیدن به اهدافشان کمک و یاری رساند تا سهمی در آبادانی ایران عزیز داشته باشد. در این راستا در این پروژه در تلاش هستیم تا سطح فرهنگی و سواد اجتماعی افراد جامعه در حوزه کسب وکارهای نوپا را بالا برده و از تجربیات خود در كشورهای صنعتی اروپا و آسیا برای ایده پردازی و بلوغ فکری كارآفرینان نوپا استفاده نمایم.

خط مشی فعلی اسمارت لنسر

اسمارت لنسر در حال حاضر، مرحله‌ی ایده پردازی و انتقال ایده از خارج به داخل را در قالب مقاله‌های مفهومی، از شروع به کار ایده نوآورانه تا مراحل سرمایه گذاری و رونق اقتصادی به تصویر می‌کشد. اسمارت لنسر سعی دارد تا با بالا بردن سطح دانش عمومی کارآفرینان نوپا با به اشتراک گذاری ایده‌های نوآورانه‌ای که پتانسیل اجرایی آن‌ها در کشورهای توسعه یافته اعتبار سنجی شده است، قدمی موثر و مفید در جهت دهی کارآفرینان داشته باشد.

اسمارت لنسر در نظر دارد تا با تجهیز كارآفرینان نوپای داخلی به سلاح علم و دانش به روز دنیا و با حمایت معنوی و مادی از آنان به رشد، پیشرفت و شکوفایی ایده‌های بومی سازی شده و نو كمک به آنان کمک به سزایی نماید. از آنجا كه در كشورهای صنعتی دنیا همواره یکی از بنیادی ترین مسائل در شروع کار مطالعه و تحقیقات می‌باشد سعی بر آن شده است که در این مجموعه شرکت‌های استارتاپی موفق ارائه شود و مخاطب به رایگان از این منابع تهیه شده استفاده نماید. لذا با توجه به این امر همانطور كه گفته شد اسمارت لنسر با مطالعات و تحقیقاتی كه در این زمینه انجام داده است در تلاش است تا نگرش كارآفرینان را تغییر دهد، كه در نتیجه این امر به پیشرفت ایده‌های بومی و در نتیجه بر پیشرفت ملی اثرگذار خواهد بود و درمرحله ی بعدی به رواج، گسترش و بازاریابی ایده های داخلی كمک خواهد كرد.